EIFUKU-JI NOKYO-TO

栄福寺納経棟
photo by Toru Kitamura (1 , 4)
photo by Daichi Ano(5 - 7)